Benoeming burgemeester

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

Bekijk de procedure hieronder in tekst of beeld of download de pdf (746 kb).

Procedure benoeming burgemeester

Openstelling vacature

1.  De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
2.  De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
3.  De gemeenteraad bespreekt het profiel met de Commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad.
4.  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning.
5.  De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de Commissaris van de Koning.
6.  De Commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten

7.  De Commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.
8.  De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
9.  De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor de benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.
10. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. De aanbeveling wordt gestuurd aan de Commissaris van de Koning.

Benoeming

11. De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.
12. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk besluit. Bij benoemingen voor gemeenten met 50.000 inwoners of meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de voordracht van de minister van BZK eerst besproken in de ministerraad.
13. Benoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.
14. De Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

*Dit is een versimpelde beschrijving van het proces door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de benoemingsprocedure burgemeesters zo overzichtelijk mogelijk weer te geven.