Subsidie aanvragen

In de gemeente Beuningen zijn veel organisaties actief. Misschien komt uw stichting, vereniging of belangengroep in aanmerking voor subsidie. De gemeente kent subsidies voor verschillende onderwerpen:

 • Burgerparticipatie
 • Economie
 • Jeugd en onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Natuur en milieu
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Zorg en welzijn

U vraagt een subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

Subsidie aanvragen Logo eHerkenning

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

 • Geef aan of het om een eenmalige of jaarlijks terugkerende subsidieaanvraag gaat.
 • Bij de aanvraag dient u verschillende bijlagen in. Deze zijn niet allemaal hetzelfde voor de verschillende subsidies. Het kan een activiteitenplan met begroting zijn of bepaalde facturen van kosten die u heeft gemaakt. Zonder de juiste bijlage(n) nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Geef in uw aanvraag aan of uw organisatie een budgetovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente. Daarin staan afspraken over de subsidieverstrekking.

Regels subsidie

In de subsidieverordening van de gemeente staan de algemene regels. Voor verschillende typen subsidie zijn er daarnaast nog aparte subsidieregelingen met aanvullende bepalingen.

Meer informatie