Privacyverklaring gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

In deze verklaring staat hoe de gemeente Beuningen omgaat met privacygevoelige gegevens.

Uitgangspunten

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens zijn veilig en gebruiken wij niet voor andere doelen dan is toegestaan. Wij hanteren een aantal uitgangspunten:

 • Voor een bepaald doel.
  Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.
 • Niet langer bewaren dan nodig.
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Alleen zolang het nodig is om onze taken goed uit te voeren.
 • Delen met derden.
  Soms is het nodig om persoonlijke gegevens met andere partijen te delen. Wij stellen strenge eisen aan het uitwisselen van persoonlijke gegevens met andere partijen. Deze eisen voldoen aan de wet. De gemeente controleert deze afspraken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bij de gemeente Beuningen werken wij veel met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee wij samenwerken. De gemeente heeft persoonsgegevens onder andere nodig in de volgende situaties:

 • Voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt. U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Verwijderen wij op uw verzoek persoonsgegevens? Dan betekent dat wel dat u steeds uw persoonsgegevens opnieuw moet invullen of aangeven.

Geen correctie en verwijdering

Soms kunt u geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering. Het gaat dan om gegevens in openbare registers. Denk aan een bevolkingsregister waarin geboortes, verhuizingen en overlijdens staan vermeld (Wet BRP). Maar ook gegevens over gebouwen zoals woningen en bedrijfspanden (Wet Bag) en gegevens over de waarde van woningen (Basisregistratie WOZ). U kunt ook geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens moeten bewaren volgens de wet. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Privacyverzoek

Wilt u van uw rechten gebruik maken? Dan kunt u uw privacyverzoek makkelijk online regelen.

Privacyverzoek indienen

Maakt u liever een afspraak? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Meer informatie

 • In het privacybeleid van de gemeente Beuningen leest u meer over uw rechten en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
 • Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Beuningen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via telefoonnumer 14 024 of via privacy@beuningen.nl.