Antwoordstrook

Geef u op voor de Maas&Waalse Schoonmaakdag 2019.

 

Afbeelding 1Afbeelding 2

 

 

 

Afbeelding 3Antwoordformulier Blinkend Schoon Beuningen

 

Maas en Waalse Schoonmaakdagen

 

 

 ja, wij doen mee met de Schoonmaakdag op zaterdag 21 maart 2020

 

 nee, wij doen niet mee,…………………………………………………...

 

 

Naam .......................................................................................................

Contactadres:............................................................................................

Telefoon:...................................................................................................

E-mailadres: .............................................................................................

Aantal kinderen:........................................................................................

Aantal volwassenen/begeleiders:..............................................................

 

 

Wij maken het volgende gebied schoon:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

 

U kunt dit formulier ook mailen naar gemeente@beuningen.nl

 

Contactpersoon gemeente Beuningen

 

Salin Orie

Wijkcoördinator