Aanbeveling herbenoeming burgemeester Bergman

Als het aan de gemeenteraad ligt, blijft Daphne Bergman ook de komende zes jaar burgemeester van onze gemeente. De raad heeft woensdag besloten haar voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat gebeurt via de waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland, Henri Lenferink. Hij voegt er zijn eigen advies aan toe.

Tweede termijn

Daphne Bergman is sinds januari 2019 burgemeester van onze gemeente. Als de herbenoeming er komt, gaat haar tweede termijn in januari 2025 in.

Verbinding en betrokkenheid

De gemeenteraad heeft laten weten uit te kijken naar een voortzetting van de samenwerking. De burgemeester zelf is ook blij. “De komende jaren staan ons als gemeente de nodige uitdagingen te wachten. Ik hoop dat raad en college deze in gezamenlijkheid tegemoet zullen treden, vanuit verbinding en betrokkenheid. Want ons mooie plekje aan de Waal maken we écht samen.”