Wie mogen er stemmen?

Er gelden een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 20 maart 2019.

Voorwaarden voor de verkiezingen van Provinciale Staten

De kiezer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de Nederlandse nationaliteit bezitten
  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Voorwaarden voor de verkiezingen van het waterschap

De kiezer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.