Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement

Donderdag 23 mei kon u stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hieronder leest u de voorlopige uitslagen.

Voorlopige uitslag verkiezing van het Europees Parlement

Aantal kiesgerechtigden: 20542
Percentage: 38,7%

Uitslag 23 mei 2019

In 2014 was de opkomst 33,3% voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Procesverbalen