Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas aanvragen)

Met een kiezerspas mag u uw stem uitbrengen voor de leden van het Europees Parlement op elk stembureau in Nederland.

 

Voorwaarden

U kunt een verzoek voor een kiezerspas schriftelijk of mondeling aanvragen. Daarbij gelden een aantal regels.

Schriftelijk verzoek

  1. Vul het aanvraagformulier verzoek kiezerspas in om in een andere gemeente in Nederland met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Zorg ervoor dat uw verzoek, samen met de stempas, uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij de gemeente binnen is waar u op 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd.
  3. Is uw verzoek akkoord? Dan ontvangt u een kiezerspas per post.

Mondeling verzoek

  1. Vraag een kiezerspas persoonlijk aan bij de gemeente waar u op 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd. Een afspraak maken is niet nodig.
  2. Doe dit vóór woensdag 22 mei 2019 12.00 uur.
  3. Neem uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.
  4. U krijgt de kiezerspas direct mee.

Kiezerspas omzetten in volmacht

Voor de verkiezing van het Europees Parlement geldt dat u een kiezerspas alsnog kan omzetten in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. Deze persoon moet dan wel een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs van u meenemen.

Meer informatie

  • Raakt u de kiezerspas kwijt? Dan kunt u geen nieuwe meer aanvragen.
  • Als u gaat stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig legitimatiebewijs laten zien. Kunt u zich niet identificeren dan mag u niet stemmen.