Stem bij volmacht (iemand anders gaat voor u stemmen)

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente Beuningen machtigen om dit voor u te doen (een volmacht verlenen).

  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Beuningen woont en ook een stempas heeft ontvangen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
  • Wilt u iemand voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. 
  • U kunt iemand machtigen tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldige identiteitsbewijs ook (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit doet u als u:

  • iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Beuningen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde waterschap. 
  • een andere kiezer wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Voorwaarden

Meer informatie