Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen.

  • De verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. De leden van de Provinciale Staten kiezen dan in mei de leden van de Eerste Kamer.
  • De verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. 

De verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen zijn om de vier jaar.

Meer informatie