Kiezerspas

Met een kiezerspas mag u uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten op elk stembureau in Gelderland. Voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap kunt u in een andere gemeente stemmen binnen het waterschap Rivierenland. Dit moet u vooraf regelen.

 

Voorwaarden

U kunt een verzoek voor een kiezerspas schriftelijk of mondeling aanvragen. Daarbij gelden een aantal regels.

Schriftelijk verzoek

  1. Vul het aanvraagformulier verzoek kiezerspas in om in een andere gemeente binnen Gelderland met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Dien het verzoekschrift, samen met de stempas, uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bij de burgemeester van de gemeente waar u op maandag 4 februari 2019 als kiezer bent geregistreerd.
  3. Is uw verzoek akkoord? Dan ontvangt u een kiezerspas per post.

Mondeling verzoek

  1. Vraag een kiezerspas persoonlijk aan bij het gemeentehuis waar u op 4 februari 2019 als kiezer bent geregistreerd. Een afspraak maken is niet nodig.
  2. Doe dit vóór 19 maart 2019 12.00 uur.
  3. Neem uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.
  4. U krijgt de kiezerspas direct mee.

Meer informatie

  • Raakt u de kiezerspas kwijt? Dan kunt u geen nieuwe meer aanvragen.
  • Als u gaat stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig legitimatiebewijs laten zien. Kunt u zich niet identificeren dan mag u niet stemmen.