Hulpdiensten

Hulpdiensten zijn onmisbaar. In noodsituaties belt u altijd 112.

Voor contact met de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners op andere momenten vindt u hier de telefoonnummers, websites en social media-accounts.

Politie

Brandweer

Huisartsenpost Nijmegen

Crisisdienst

Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst via 088 - 007 29 90.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Veilig Thuis er om u te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies. U bereikt Veilig Thuis 24 uur per dag en 7 dagen per week.