Wie mogen er stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in Beuningen ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u in de week van 26 februari 2018 uw stempas per post tegelijk met uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen.