Voor een ander stemmen bij het referendum (volmacht)

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen (een volmacht verlenen).

  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Beuningen woont en ook een stempas heeft ontvangen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Beuningen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen om in een andere gemeente te stemmen. Dit kunt u alleen schriftelijk aanvragen.

Voorwaarden

Meer informatie

  • Wilt u een volmacht regelen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Lees dan hier hoe u dit moet doen.