Over het referendum

Op 21 maart is het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). U kunt dan stemmen of u voor of tegen deze wet bent. In deze wet is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de referendumcomissie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen die tegelijke met het referendum zijn, vindt u op de pagina gemeenteraadsverkiezingen.