Watersysteem

Het water in Beuningen werkt niet overal hetzelfde. Dit is te merken aan de verschillen in waterstanden, waterkwaliteit en de inrichting van het water.

Het watersysteem van de Beuningse Plas is een eigen systeem dat niet in verbinding staat met andere wateren. Lees meer over het water in de Beuningse Plas.

Waterstanden

Het waterschap regelt veel waterstanden in de gemeente. Hierdoor blijven de waterstanden op het afgesproken niveau. Hoe hoog deze waterstanden zijn, staat in de peilbesluiten van waterschap Rivierenland. Soms is de waterstand in de zomer hoger dan in de winter. Er is dan sprake van een zomerpeil en een winterpeil. Op de website van waterschap Rivierenland vindt u meer informatie over waterstanden en peilbesluiten in Beuningen.

Waterkwaliteit

In Beuningen willen we de waterkwaliteit zo goed mogelijk houden. We houden de waterkwaliteit daarom goed in de gaten en controleren meldingen over bijvoorbeeld blauwalg of botulisme (dode vissen of vogels). Is er blauwalg of botulisme? Dan plaatsen wij borden om u hierover te informeren en halen we dode vogels en vissen weg. Dit helpt om de waterkwaliteit goed te houden. De waterkwaliteit hangt van veel zaken af. Op sommige zaken hebben we weinig invloed, zoals bijvoorbeeld de veranderende weersomstandigheden. Op andere zaken hebben we wel invloed. Voorkom dat uitwerpselen van huisdieren of ander (tuin)afval in het water terecht komen. Ook door het wassen van auto’s in een wasstraat of wasbox voorkomt u dat het vuil van uw auto via het riool in het water komt.

Wilt u een melding doen over de waterkwaliteit? Geef dit via het digitale meldingsformulier aan ons door.

Status sloten

Elke sloot in de gemeente heeft een status (A, B of C). De status bepaalt wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderhoud aan het water. Lees meer over het onderhoud van water in de gemeente.