Gladheidsbestrijding

In de winterperiode is de strooiploeg van de gemeente Beuningen volop bezig geweest om de hoofdwegen begaanbaar te maken en te houden. De strooiploeg rijdt van wijk naar wijk. Maar let op, niet iedere wijk komt op de eerste dag met gladheid al aan de beurt. Wees daarom voorzichtig op de weg! Ook moet strooizout worden ingereden. In wijken is minder verkeer, waardoor het inrijden langer duurt. Doodlopende wegen kunnen wij niet strooien.

De gemeente pakt de bestrijding van de gladheid met hoge prioriteit aan op de volgende wegen:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitingswegen
  • snelfietsroutes
  • vrijliggende doorgaande fietspaden

Op de onderstaande wegtypen strooien we met een lage prioriteit.

  • Centrumgebieden, inclusief aansluitende parkeerterreinen
  • Erfontsluitingswegen, inclusief woonstraten en woonerven

Een lage prioriteit betekent dat we op deze wegtypen de gladheid bestrijden als de gladheid langer dan 2 dagen aanhoudt. Hiermee starten we als we de gladheidbestrijding op de wegtypen met een hoge prioriteit hebben afgerond. We doen dit alleen op werkdagen tijdens kantoortijden.Op andere wegen bestrijdt de gemeente geen gladheid.

Strooischema

Bekijk het strooischema van 2020-2021

Bijzonderheden

  • Het strooien is niet bevorderlijk is voor het milieu. Daarom probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Daarbij beschikt de gemeente over een beperkte hoeveelheid strooimiddelen per seizoen.

Tips

  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.