Mobiliteitsbeleid 2023-2033

We werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Op verschillende momenten dit jaar leverden inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven input.

Beleid

Dit mobiliteitsbeleid bestaat uit een visie en plan. De visie geeft op hoofdlijnen onze doelstellingen en ambities aan over verkeer en vervoer in rondom onze gemeente. Met deze visie stellen we vervolgens een mobiliteitsplan op. Daarin staan concrete maatregelen die er de komende jaren voor zorgen dat onze gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft voor iedereen.

Mobiliteitsbeleid

Wij vinden een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Er zijn veel ontwikkelingen op deze gebieden, zowel landelijk als lokaal. Denk bijvoorbeeld aan de groei van het aantal elektrische voertuigen zoals auto’s en fietsen. Of de toename van thuisbezorging en  de mogelijkheid om thuis te werken. Ook spelen er ontwikkelingen op het gebied van wonen. We bouwen tot 2040 zo'n 2.000 woningen. Daarbij hoort een nieuwe en actuele visie op verkeer en vervoer met ruimte voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers en deelmobiliteit. 

Deze ontwikkelingen nemen we op in een nieuw mobiliteitsbeleid. Dit mobiliteitsbeleid is in de eerste helft van 2024 klaar en is een plan voor tien jaar.

Het mobiliteitbeleid bestaat uit twee onderdelen: 

1 Mobiliteitsvisie: hierin staan de doelen en ambities voor de komende tien jaar.

2 Mobiliteitsplan: Een uitwerking van de mobiliteitsvisie. Hierin bekijken we welke stappen nodig zijn om van de huidige situatie naar het toekomstperspectief uit de mobiliteitsvisie te komen. Het mobiliteitsplan bevat maatregelen voor de komende 10 jaar.

Zoals gezegd is de visie de basis van het mobiliteitsplan. In de visie staan onze ambities en doelen voor de komende jaren. Om de visie te kunnen bepalen halen we onder andere gemeentebreed de nodige informatie op door gesprekken met inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven.

Ook verzamelen we andere verkeersinformatie, bijvoorbeeld uit onderzoeken, (landelijke) trends en ontwikkelingen en uit gesprekken met deskundigen. De mobiliteitsvisie (deel 1 van het mobiliteitsplan) is naar verwachting klaar in het najaar van 2023. 

Het mobiliteitsplan (deel 2) is naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2024 klaar.

Na vaststelling van het mobiliteitsplan starten we met het uitvoeren van maatregelen. Op het moment dat we met een project starten, informeren wij daar gemeentebreed over. In een aantal gevallen kunt u als inwoner verder meedenken over de inrichting van uw eigen (woon)omgeving.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over het proces en de tijdplanning van het mobiliteitsplan, lees dan de informatienota voor de gemeenteraad

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig?

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Verkeer. U bereikt hen door te bellen naar telefoonnummer 14 024.

Ook kunt u een Contactformulier invullen. Onze afdeling Verkeer neemt dan telefonisch of via email contact met u op.