Groen projecten

De afdeling Groen werkt ook aan projecten rond natuurvriendelijk groen, compensatieaanplant, bestrijding van invasieve exoten en een bonte berm.

Natuurvriendelijk beheer

We kiezen steeds vaker voor natuurvriendelijk beheer van graslanden. Door grasland op de juiste momenten te maaien en het maaisel af te voeren, krijgen bloemen meer kans om te bloeien. Op die bloemen komen bijen en vlinders af. En dat is weer goed voor de biodiversiteit. We passen op zo’n 15 hectare grasland in onze gemeente natuurvriendelijk maaibeheer toe.

Compensatieaanplant

We vinden het belangrijk dat er voor elke boom die in onze gemeente verdwijnt, een nieuwe boom wordt aangeplant. Daarom compenseren we alle bomen die in 2020 gekapt of omgewaaid zijn. Daar zijn we het najaar van 2021 mee begonnen en werken daar ook dit voorjaar nog aan. Het gaat om 118 nieuwe bomen. 
Vanwege het veranderende klimaat en de toename van ziekten en plagen in staande bomen kiezen we uit een divers aanbod aan nieuwe bomen. Zo planten we bijvoorbeeld rassen als de linde, eik, els en iep aan, maar ook sierbomen als de sierkers, liquidambar en de magnolia. Met de aanplant van deze nieuwe bomen blijft ons bomenbestand op peil. 
Wilt u graag een nieuwe boom op gemeentegrond rond uw huis of weet u een goede locatie? Dan horen wij dat graag van u! Geef het aan ons door via onderstaand meldingsformulier, dan nemen we contact met u op:
Locatie nieuwe boom doorgeven

Bestrijding invasieve exoten

De Reuzenberenklauw en de Aziatische duizendknoop zijn exotische planten die van nature niet in ons land voorkomen en zich razendsnel verspreiden (invasieve soorten). Dit kan leiden tot overlast, schade en achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom bestrijden we deze invasieve soorten waar dit nodig is.
Denkt u dat er Reuzenberenklauw of Aziatische berenklauw in uw tuin groeit? Bekijk dan onze folder. Die kan u helpen bij het herkennen van deze planten.
Bekijk de folder over de invasieve exoten

Reuzenberenklauw kunt u gewoon in de GFT-bak doen. Doe wel handschoenen aan wanneer u ze gaat verwijderen, want het sap van deze plant kan pijnlijke blaren veroorzaken. 
Het loof van de Aziatische duizendknoop kunt u, op afspraak, in een dichtgeknoopte zak inleveren bij de gemeentewerf. 

Bonte berm

Najaar 2021 is op het grasveld bij de kruising van de Koningsstraat met de Wilhelminalaan een bonte berm ingezaaid. In deze bonte berm bevinden zich veel bloembollen en inheemse kruiden. Dit levert de komende maanden een explosie aan verschillende kleuren en soorten bloemen op. Naast de kleurenpracht draagt de bonte berm bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Beuningen. Er komen namelijk heel veel verschillende insecten en bijen op deze bloemen af.