Gemeente Beuningen 40 jaar

Op 1 juli 2020 bestaat de gemeente Beuningen 40 jaar. In die 40 jaar is er flink wat veranderd. In de uitgave ’40 jaar gemeente Beuningen’ die op 1 juli verscheen in de Maas&Waler, blikken we terug op deze periode, maken we herinneringen zichtbaar en delen we verhalen van vroeger en nu. Deze verhalen zijn ook hier online terug te lezen.

 • Gemeente Beuningen bestaat 40 jaar

  01 juli 2020

  Op 1 juli 2020 bestaat de gemeente Beuningen 40 jaar. In die 40 jaar is er flink wat veranderd. In de uitgave ’40 jaar gemeente Beuningen’ die op 1 juli verscheen in de Maas&Waler, blikken we terug op deze periode, maken we herinneringen zichtbaar en delen we verhalen van vroeger en nu.

 • Interview burgemeester Daphne Bergman

  01 juli 2020

  Daphne Bergman werd in januari 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester van Beuningen. Later dat jaar werd de vacature voor burgemeester van Beuningen opengesteld waar ze met succes op solliciteerde. ‘Ik ben gevallen voor de mooie ambities van de gemeente, de prettige organisatie en de medewerkers, maar bovenal voor de fijne sfeer die onder inwoners heerst. Hoewel ik niet uit de regio kom, en mijn roots hier niet liggen, voelde ik me hier heel welkom.

 • Interview oud-burgemeester Carol van Eert

  01 juli 2020

  Velen vroegen zich af waarom Carol van Eert niet op 1 april 2012 als burgemeester van Beuningen werd geïnstalleerd, maar het toeval wilde dat 1 april op een zondag viel. Vandaar dat hij vanaf 2 april voor zes jaar werd benoemd. Na deze termijn werd hij burgemeester van de gemeente Rheden.

 • Interview oud-burgemeester Huib Zijlmans

  01 juli 2020

  Oud-burgemeester Huib Zijlmans kwam in februari 1986 vanuit Wijhe (Overijssel) naar Beuningen. Hij zou uiteindelijk 26 jaar de gemeenteraad voorzitten. Ook nadat hij zijn ambt in maart 2012 neerlegde, bleef hij in Beuningen wonen. ‘Waarom zou je weggaan als het je ergens goed bevalt’, vat hij zijn lange ambtstermijn én zijn huidige leven in Beuningen samen.

 • Interview oud-burgemeester Hans Lurvink

  01 juli 2020

  Oud-burgemeester Hans Lurvink was zes jaar burgemeester van voormalig Beuningen, waarvan gelijktijdig drieënhalf jaar waarnemend burgemeester van Ewijk. Vanaf 1980 was hij vijf jaar burgemeester van het nieuwe Beuningen.

 • Interview wethouder Sijmen Versluijs

  01 juli 2020

  Vanaf de eerste dag van het ontstaan van de nieuwe gemeente Beuningen, werd Sijmen Versluijs, woonachtig in Winssen, op 1 juli 1980 wethouder tot 1 januari 1988.

 • Interview ondernemer Piet Bruisten

  01 juli 2020

  Piet Bruisten van Tuin & Groenverzorging Bruisten B.V. uit Winssen is als ondernemer nauw betrokken bij de gemeente Beuningen. Zijn bedrijf verzorgde gedurende dertig jaar het groenonderhoud binnen de gemeente. Van de groenvoorziening in nieuwe woonwijken en het realiseren van groene buffers, tot het maaien van bermen, het onderhoud van sportvelden en de aanplant van bomen, struiken en hagen in de openbare ruimte. ‘In Beuningen staat bijna geen boom die we niet geplant hebben’, aldus Piet.

 • Koningswaal, Doddendaal of Waalland?

  01 juli 2020

  De gemeente Beuningen bestaat 40 jaar. Maar de samenvoeging van de gemeenten Beuningen en Ewijk op 1 juli 1980 was niet zo simpel. Hieraan ging twaalf jaar van steeds veranderende plannen vooraf.

 • Weurtsche Straatje

  01 juli 2020

  Het Weurtsche Straatje is een historische plek in Weurt waar nieuw leven ingeblazen is. Stichting Historisch Besef, Vrijwillig Landschapsbeheer, Het Dijkmagazijn, Provincie Gelderland en de gemeente Beuningen zetten zich een aantal jaar geleden samen in voor het in-stand-houden van deze unieke plek. Het Weurtsche Straatje is nu weer toegankelijk voor wandelaars.

 • Eregalerij burgemeestersportretten

  01 juli 2020

  Weet u wie A.A. baron Van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, F.J. Terwisscha van Scheltinga of W.J.A.F.R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo zijn? Dit zijn oud-burgemeesters van de gemeente Beuningen en de voormalige gemeente Ewijk. Op 1 juli 1980 werden deze twee gemeenten samengevoegd tot de huidige gemeente Beuningen. Sinds het 35-jarig bestaan van de gemeente Beuningen hangen de portretten van diverse oud-burgemeesters van beide gemeenten in het gemeentehuis.

 • Waardevol Beuningen

  01 juli 2020

  We blikken terug op 40 jaar gemeente Beuningen, maar kijken ook vooruit. Als gemeente zijn we bezig met het leggen van een stevig fundament voor de toekomst. Dat traject noemen we 'Waardevol Beuningen'. Want wat is nou typisch Beunings? Hoe ziet ons DNA eruit?

 • De Cirkel

  01 juli 2020

  De vier seniorenverenigingen uit de gemeente Beuningen geven samen informatieblad De Cirkel uit. Ruim 3.000 senioren uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen die lid zijn van de seniorenvereniging ontvangen dit blad 10 keer per jaar. De juni-editie van De Cirkel staat in het teken van 40 jaar gemeente Beuningen. Hieronder leest u kort welke onderwerpen hierin terugkomen.

 • Foto-expositie

  14 juli 2020

  Herinnert u zich de bibliobus nog? Of de start van de bouw van sporthal Jonkershof in Weurt? En anders midgetgolfbaan De Houtduif in Beuningen? Mooie herinneringen aan hoe de gemeente eruitzag in de jaren ‘80 en ‘90. Veel van deze plekken zien er nu heel anders uit. Van 1 juli tot half september bekijkt u daarom een tentoonstelling met 40 foto’s uit deze tijd in het gemeentehuis. De foto’s hangen in de hal voor de raadzaal op de eerste verdieping. En als u er dan toch bent, neem dan ook direct een kijkje bij de burgemeestersgalerij.