Cliëntenraad Beuningen zoekt drie nieuwe leden

Komt u op voor de belangen van inwoners die zorg of hulp kunnen gebruiken? En inwoners die zoeken naar arbeid en/of inkomensondersteuning nodig hebben? Word dan het nieuwste lid van de Cliëntenraad Beuningen. En geef samen advies aan de gemeente.

Mevrouw helpt andere vrouw met koken

Wat is de Cliëntenraad Beuningen?

De Cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugd en Participatiewet.

Wat doet de Cliëntenraad Beuningen?

De voornaamste taken zijn:

 • Voorbereiden en (mede) formuleren van adviezen
 • Actief ophalen van, en open staan voor, signalen over het sociaal domein uit de Beuningse samenleving (bijvoorbeeld door werkbezoeken en bijeenkomsten van belangenorganisaties)
 • Participeren in een netwerk van individuen en organisaties in het sociaal domein
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de Cliëntenraad

De vacatures

De leden van de Cliëntenraad verdelen de werkzaamheden in aandachtsvelden. Hieronder leest u wat de drie vacatures inhouden

 • Vacature 1
  Bij vacature 1 houdt u zich bezig met het aandachtsveld ouderen en vrijwilligers.
 • Vacature 2
  Vindt u het leuk om u bezig te houden met jeugd en mantelzorg? Solliciteer dan op vacature 2.
 • Vacature 3
  Bij vacature 3 bent u de assistent van de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Eén van uw taken is het notuleren tijdens de vergadering.

Nieuwe leden

 • Hebben affiniteit met het sociaal domein;
 • Zijn in staat de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden binnen het sociale domein, te zien';
 • Hebben een brede blik en zijn in staat om samen met anderen een totaaladvies te geven;
 • Hebben oog voor de belangen van de verschillende doelgroepen;
 • wonen in de gemeente Beuningen;
 • Zijn onafhankelijk, dus niet verbonden aan een door de gemeente Beuningen gecontracteerde (zorg)organisatie, niet werkzaam bij de gemeente Beuningen en niet politiek actief als gemeenteraadslid of commissielid;
 • Zijn gemiddeld 1 dagdeel in de week beschikbaar om vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en om (gezamenlijke)adviezen te formuleren;
 • Zijn beschikbaar voor werkbezoeken of het bijwonen van externe bijeenkomsten.

Wat bieden wij jou?

 • Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein;
 • Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid;
 • Een presentie- en onkostenvergoeding;
 • Werken in een team met andere enthou.siaste vrijwilligers

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 12 februari 2020 uw motivatie en CV naar de Cliëntenraad Beuningen, t.a.v. het secretariaat, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Solliciteren via de mail kan ook: clientenraad@beuningen.nl t.a.v. Thea Verduijn. Gesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Cliëntenraad. De selectiecommissie draagt kandidaten voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen we op basis van gesprekken en brieven. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van drie jaar en is daarna herbenoembaar voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Meer informatie?

Op deze pagina leest u wie wij zijn. Heeft u vragen over ons of heeft u vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Thea Verduijn (gemeente Beuningen) of de voorzitter van de Cliëntenraad Jan Revenberg (tel: 024-6777612 mail j.revenberg@hotmail.com ). De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.