Informatie leerlingenvervoer en coronavirus

Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Maakt uw kind gebruik van Leerlingenvervoer? Meldt u zich dan bij uw vervoerder van leerlingenvervoer.

Wat betekent dit voor u?

Morgen, maandag 16 maart, rijdt de vervoerder eenmalig niet.
Vanaf dinsdag 17 maart moet de vervoerder wel rijden.

Bent u werkzaam in de lijst van cruciale beroepsgroepen? Dan heeft uw kind recht op opvang in de school en het kinderdagverblijf. Uw kind kan nog gebruikmaken van leerlingenvervoer.
Wij vragen u contact op te nemen met uw vervoerder zodat u het vervoer kunt afstemmen met de vervoerder.

Wat zijn de maatregelen?

Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met de meivakantie. Het gaat hierbij om scholen in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en mbo. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mij. Ik ben bereikbaar via 14 024 of per e-mail gemeente@beuningen.nl t.a.v. Thea Verduijn.