Hulp voor ondernemers: coronavirus

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Op dit moment wordt hard gewerkt zodat alle regelingen die zijn aangekondigd door het kabinet ook uitgevoerd kunnen worden. Waar u terecht kunt voor meer informatie en vragen staat op de site van de rijksoverheid.  De Kamer van Koophandel heeft een pagina gemaakt met een overzicht van regelingen waar zzp'ers en mkb'ers gebruik van kunnen maken.

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

Of bel de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 2117, of het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 1351.

Regelingen voor bedrijven regelen via de gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling voor (zelfstandig) ondernemers (Tozo)

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor (zelfstandig) ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen)., maar wordt sneller behandeld en verstrekt. U leest hier meer informatie over deze regeling met de gemeente Beuningen.

Regelingen voor bedrijven

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden:  BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Regelingen voor werknemers

Werknemers van bedrijven die failliet gaan, kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde faillissementsuitkering. Dit is een uitkering die wordt verstrekt als bedrijven hun loonverplichting niet meer kunnen nakomen en duurt maximaal zes weken. Als de werknemers dan geen nieuw werk hebben gevonden, vragen zijn een reguliere WW-uitkering aan. Meer informatie is te lezen op de website van het UWV.

Maatregelen van het kabinet

Het kabinet maakte op 17 maart een pakket aan maatregelen bekend om ondernemers en hun werknemers te steunen.