Onderzoek naar aardwarmte in onze gemeente

Vanaf half september wordt er in onze gemeente gekeken of de grond geschikt is voor aardwarmte. Daarvoor is ondergronds onderzoek nodig. Dat gebeurt in een strook langs de Schoenaker. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het werkterrein krijgen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Doel is om beter te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een eerste onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag te verduurzamen. In huizen, kantoren en bedrijven. Aardwarmte is warm water dat diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betaalt daarom het landelijk onderzoek SCAN. SCAN staat voor ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’. TNO en EBN (Energie Beheer Nederland) voren SCAN uit.

Seismisch onderzoek
SCAN doet het onderzoek zoveel als mogelijk op een rechte lijn van Sint Michelsgestel naar Bronkhorst. Die lijn loopt door onze gemeente. Op die lijn wordt op tientallen meters diep – met 40 tot 100 meter afstand van elkaar – kleine ladingen springstof ontstoken. Die ontploffingen veroorzaken geluidsgolven. En die golven worden gemeten om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie en een film over SCAN. Op deze website staat het laatste nieuws over het seismisch onderzoek en is te zien waar het onderzoekteam op het moment aan het werk is.