Buurtbemiddeling Beuningen Druten en West Maas en Waal bestaat 10 jaar

Deze maand viert Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal haar 10 jarig bestaan. 10 jaar geleden startte het project in Beuningen met zo’n 7 vrijwillige buurtbemiddelaars en 19 aanmeldingen per jaar.

De afgelopen jaren is het project uitgebreid en zijn de gemeenten Druten en West Maas en Waal aangesloten. Het aantal aanmeldingen is gestegen naar zo’n 80 à 90 meldingen per jaar, tot een totaal van ruim 700 over de afgelopen 10 jaren. Er zijn momenteel maar liefst 21 vrijwillige buurtbemiddelaars actief.

Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als er sprake is van overlast waar de buren zelf niet uitkomen. Buurtbemiddeling helpt het gesprek tussen buren weer op gang te brengen.

De top 3 van aangemelde overlast is over de afgelopen 10 jaren vrijwel onveranderd:

  • Geluid
  • Tuin en grondgeschil
  • Intimidatie, omgang

In tien jaar zijn er ruim 700 meldingen behandeld. Ruim twee derde van alle meldingen die geschikt zijn voor bemiddeling werd geslaagd afgesloten. Het eerste contact tussen de buren en buurtbemiddeling wordt gelegd door de coördinator en daarna gaat een team van twee vrijwillige buurtbemiddelaars op bezoek bij de beide buren. In de gesprekken wordt gekeken naar het verleden en heden maar vooral naar de toekomst; hoe willen de mensen voortaan naast elkaar wonen, wat is daarvoor nodig en wat kan iemand zelf nog veranderen? Daarna volgt, als daar behoefte aan is, een bemiddelingsgesprek waar beide buren voor worden uitgenodigd.

Dat buurtbemiddeling vaak een positief effect heeft blijkt vooral uit de reacties van de buren. “hadden we dat maar geweten”, of “hadden we jullie maar eerder ingeschakeld”, zijn opmerkingen die we vaak terug horen.

Buurtbemiddeling is een landelijke methode die wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Het project in Beuningen, Druten en West Maas en Waal is plus-erkend. Dat betekent dat wij de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend hebben geïmplementeerd in onze werkwijze. Landelijk is momenteel meer dan 80% van alle gemeentes aangesloten bij het CVV.

Wilt u contact met buurtbemiddeling of weten wat wij voor u kunnen betekenen, kijkt u dan op www.buurtbemiddelingsterker.nl of bel met de coördinator van het project Ingrid Peters op telefoonnummer 088 001 13 33.