Sportconferentie Beuningen

Welke kansen ziet u voor sport en bewegen in de gemeente Beuningen? Denk en praat mee tijdens de Beuningse sportconferentie op woensdag 20 november in Theater de Molen (Molenstraat 54) in Beuningen. De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze sportconferentie gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden en kansen voor sport en bewegen in de gemeente Beuningen. We bespreken op deze avond vijf thema's:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Van jongs af aan goed kunnen bewegen
  • Positieve sportcultuur
  • Duurzame sportinfrastructuur

Beunings Sportakkoord

Het Beunings Sportakkoord maken we samen met verenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijs en gezondheidszorg. In het sportakkoord staan de afspraken van verschillende organisaties, waarvan de gemeente er één is. Als het Beunings Sportakkoord er is, vraagt de gemeente een uitvoeringsbudget aan bij het Rijk.

Aanmelden en meer informatie

Onafhankelijk sportformateur Werner ter Avest helpt bij het opstellen van het akkoord. Komt u naar de bijeenkomst? Meld u dan aan door een mail te sturen naarw.avest@upcmail.nl. Als u voor die tijd vragen heeft, neem dan ook contact met hem op. Deel deze uitnodiging gerust met anderen voor wie deze bijeenkomst interessant is. Meer informatie over het Nationale Sportakkoord vindt u op www.allesoversport.nl/sportakkoord

Logo sportakkood

Nationaal Sportakkoord

In 2018 sloten ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en de sport (NOC*NSF) het Nationaal Sportakkoord. Hun doel: zoveel mogelijk mensen, zolang mogelijk en met plezier laten sporten. Gemeenten zijn nu door het ministerie van VWS gevraagd om het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar lokale Sportakkoorden. Gemeente Beuningen wil hier graag mee aan de slag. We hebben, met Werner ter Avest, een onafhankelijk sportformateur in de arm genomen. Samen willen we komen tot een Beunings Sportakkoord.