Begrotingsraad 12 november om 14.30 uur

De gemeenteraad van Beuningen stelt op dinsdag 12 november de programmabegroting 2020 vast. U bent van harte welkom om bij de vergadering te zijn. Deze begint om 14.30 uur in het gemeentehuis.

In de programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld gaat uitgeven. Deze uitgaven zijn gespecificeerd naar verschillende beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, veiligheid, onderwijs en zorg. Benieuwd naar de plannen voor komend jaar? Lees meer informatie op www.gemeentebestuur.beuningen.nl. Benieuwd naar de plannen van volgend jaar? Kijk op www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/financien