Problemen met de buren? Schakel buurtbemiddeling in!

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met 40% gestegen (tot 17.000 in 2018). Dat staat in het jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
In Beuningen, Druten en West Maas en Waal blijft het aantal aanmeldingen stabiel met 85 situaties in 2018. Hiervan is 73% opgelost.

Mensen aan keukentafel. Mevrouw geeft een hand aan een meneer

Wat is buurtbemiddeling?

Heeft u problemen met uw buren of buurt? Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, pesterijen, overhangende takken in de tuin, een verkeerd geplaatste schutting.. Dan kunt u zelf en gratis naar Buurtbemiddeling. U lost dan samen met buren en buurtgenoten uw probleem op en een buurtbemiddelaar ondersteunt daarbij. Deze mensen werken vrijwillig en zijn allemaal getraind. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

Voor Beuningen, Druten en West Maas en Waal zijn 20 bemiddelaars actief. Ze wonen in de regio. Zij mogen alleen optreden als ze de buren niet kennen.

Meer informatie

Voor adviezen, tips en adressen van buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal, onderdeel van Sterker sociaal werk; buurtbemiddeling@sterker.nl of 088-0011333 of op www.problemenmetjeburen.nl.