Toekomstige bewoner(s) gezocht Ecowieck (23 mei)

De gemeenteraad gaf in februari 2018 de opdracht om op de locatie Keizershoeve III een ecowijk te ontwikkelen. Daarbij is nadrukkelijk de wens naar voren gekomen om toekomstige bewoners al in een heel vroeg stadium hierbij te betrekken. Op 7 mei besloot het college van burgemeester en wethouders dat deze wijk in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld.

Door te ontwikkelen via CPO vindt in een vroeg stadium betrokkenheid en gemeenschapsvorming plaats. Daarnaast is CPO een gebruikelijke vorm van ontwikkelen bij ecowijken.

CPO-groep E-lab

Eind 2017 meldde zich al een CPO-groep bij de gemeente Beuningen die interesse heeft om een gedeelte van de wijk te ontwikkelen. Ze noemen zichzelf E-lab. De gemeente staat hier positief tegenover. Woensdag 22 mei overhandigden we een intentieovereenkomst aan de CPO-groep E-lab. Zij gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. Dat is een onderzoek waaruit moet komen of hun ideeën haalbaar zijn.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

De gemeente zoekt nog toekomstige bewoners/CPO’s die willen wonen in een ecowijk en deze willen ontwikkelen. Een voorwaarde is dat zij zich verenigen in een CPO waarin samen wordt gewerkt aan de ecologische wijk.

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Ze realiseren samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject nemen zij de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Meer informatie leest u ook op www.beuningen.nl/ecowieck

Inloopavond

Op 4 juli vindt er een inloopavond plaats in MFA ’t Hart, Den Elt 17 in Ewijk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hier bij te zijn.

De avond is van 18.30 tot 20.30 uur. Er is informatie te vinden over wat een ecowijk is, wat CPO is en hoe we nu verder gaan. Daarnaast zijn er presentaties. Belangstellenden kunnen ook vragen stellen.

Werknaam Ecowieck

Er moest een werknaam komen voor dit project. De commissie naamgeving openbare ruimte bedacht daarom een naam. Dit is de Ecowieck geworden. Het is een algemene naam en niet direct een themanaam, zoals planten, insecten en bomen. Op die manier hebben de toekomstige bewoners nog alle vrijheid om straatnamen te bedenken. In deze naam komen meerdere thema’s samen:

De “E” van:
- ecologisch
- energie
- economisch en
- Ewijk

“Co” van samenwerken

“Wieck” als oude naam van “wijk”

Op naar een energieneutraal Beuningen in 2040

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele gemeente wordt gebruikt. De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en professionals aan verschillende activiteiten aan een energieneutraal Beuningen in 2040. De ecowijk is een van de activiteiten. Meer informatie leest u op www.energiekbeuningen.nl.