Gemeente Beuningen kiest voor duurzaam door speeltoestellen te veilen

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er flink bezuinigd moest worden op speelplekken.
Inwoners (ook kinderen) dachten via enquêtes, wijk- en dorpsbezoeken en bijeenkomsten mee welke speelplekken mochten blijven. Ook vroegen we partners, zoals het welzijnswerk, welke speelplekken belangrijk zijn. Zelf keken we naar een goede verdeling over heel de gemeente Beuningen.

Openbare online veiling

In het voorjaar van 2019 hebben we veel speeltoestellen vervangen en herplaatst. Door het inkrimpen van het aantal speelplekken zijn ongeveer 100 toestellen vrijgekomen. Van deze speeltoestellen doet de gemeente afstand. Deze worden via een openbare online veiling van 7 juni tot en met 23 juni verkocht, zodat deze een nieuwe bestemming kunnen vinden. Een duurzame oplossing waardoor de levensduur wordt verlengd.

Heeft u interesse in een speeltoestel?

Bijvoorbeeld voor in uw tuin, op het schoolplein of bij uw vereniging? Dan kunt u een bod uitbrengen op de veiling. Deze veiling is openbaar, dus iedereen kan hier een bod uitbrengen.

Hoe werkt het precies?

De online veiling opent op vrijdag 7 juni 2019 om 16.00 uur en sluit op maandag 24 juni 2019 om 20.00 uur. Op 13 juni wordt er een kijkdag georganiseerd van 13.00 tot 15.00 uur op de gemeentewerf in Beuningen. Dan kunt u de speeltoestellen ‘in het echt’ bekijken.

Wilt u meebieden? Maak dan voorafgaand aan de veiling alvast een gratis inlogaccount aan. Na uw registratie volgt nog een verificatie via telefoon en per e-mail. Een notaris ziet erop toe dat de veiling goed verloopt.

Let op! Het is goed om te weten dat het (her)plaatsen van een speeltoestel kosten met zich meebrengt. Er zijn kosten voor vervoer en plaatsing. Voor sommige toestellen is een speciale valondergrond nodig of een bepaalde ruimte eromheen voor de veiligheid. Plaatst u het speeltoestel op een openbaar toegankelijke plek zoals bijvoorbeeld bij een vereniging, dan moet het speeltoestel opnieuw gekeurd worden. Hieraan zijn kosten verbonden.

De veiling wordt georganiseerd door OVM | Group en is te vinden op www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/2610.

Wat gebeurt er na de veiling?

Na de sluitingstijd wordt de veiling gesloten. De hoogste bieders ontvangen direct bericht dat zij de hoogste bieders zijn en dat de termijn van gunning is ingegaan. Als de gemeente het eens is met de gunning, ontvangen de bieders per e-mail een aankoopfactuur.

Afhaaldag speeltoestellen

De gekochte speeltoestellen kunnen afgehaald worden op 28 juni van 9.00-14.00 uur. Kopers ontvangen vooraf een adviestijd om eventuele drukte te spreiden.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de veiling?

De opbrengst van de veiling zal terugvloeien naar de algemene middelen, de ‘huishoudpot’, van de gemeente. Er wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om dit geld te besteden aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Beuningen.