Convenant verantwoord alcohol schenken ondertekend

Zeven Beuningse sportverenigingen met een drank- en horecavergunning en de gemeente Beuningen maakten afspraken over het alcoholgebruik. Op 5 juni ondertekenden zij een convenant hiervoor. De ondertekenaars van het convenant zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed en bewust om te gaan met alcoholgebruik. In het convenant staan praktische afspraken.

Mensen die het convenant ondertekenden met een schildje in de hand

Door het tekenen van het convenant nemen verenigingen maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om verantwoord alcohol schenken en alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar. Zij dragen hiermee een steentje bij. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van hun kind(eren).

‘Ik ben blij dat de verenigingen zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. Met het ondertekenen van dit convenant geven zij een duidelijk en gezamenlijk signaal af naar de leden van hun vereniging’, aldus sportwethouder Pim van Teffelen. ‘We willen voorkomen dat jongeren onder de achttien jaar alcohol nuttigen in sportkantines en bereiken dat degenen die ouder zijn het alcoholgebruik matigen.’

Afspraken

De doelstellingen van het convenant zijn: geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar en verantwoord schenkgedrag van alcohol aan personen boven de 18 jaar. Een van de afspraken is ook dat er op zaterdagen met wedstrijden niet vóór 14.00 uur ’s middag alcohol wordt geschonken in de kantine. Ook wordt er geen drank geschonken aan jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. De sportverenigingen laten hiermee zien dat de sportwereld haar verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat jeugdleden op jonge leeftijd in aanraking komen met alcohol. Ook worden volwassen sportleden bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie.

Samenwerking met Iriszorg

De gemeente ondersteunt in samenwerking met Iriszorg de sportverenigingen. Onder andere door het verstrekken van promotiemateriaal en het faciliteren van IVA cursussen. Daarnaast kunnen de verenigingen als ze ergens tegen aanlopen altijd bij de gemeente en Iriszorg terecht voor expertise/ondersteuning.