Controledag Groene Heuvels: veel arbeidsmigranten

Vandaag heeft de gemeente Beuningen samen met de politie en de belastingdienst een integrale controleactie gehouden op recreatiepark De Groene Heuvels. Bewoners en gebruikers van het park hadden begrip voor de controleactie.

Doel van de actie was een controle en een inventarisatie. We hebben wel geconstateerd dat er veel arbeidsmigranten van de woningen op het park gebruik maken.

Na vandaag hebben we een beter beeld van wie er op het recreatiepark verblijft. Als bijvoorbeeld blijkt dat men in strijd met het bestemmingsplan permanent woont in een recreatiewoning dan start het handhavingstraject. Bewoners krijgen een begunstigingstermijn om de overtreding te beëindigen.

Politie heeft een aantal recreatiewoningen bezocht en daarbij zijn spullen in beslag genomen die gebruikt kunnen worden bij de hennepteelt. Daarnaast zijn er door de politie boetes die nog open stonden geïnd. De belastingdienst heeft beslag gelegd in verband met openstaande aanslagen. 

Toekomst van De Groene Heuvels

Dit is een eerste stap in het proces. Er wordt samen met de terreineigenaar gezocht naar een permanente oplossing. Hoe en op welke wijze een voor het toerisme geschikt, vitaal vakantiepark te realiseren is, is iets van lange termijn. We hopen dat deze actie en ook volgende acties tot een dialoog gaan leiden. Die uitkomsten nemen we dan mee in het gesprek dat we in het najaar starten met de gemeenteraad over de toekomst van de Groene Heuvels. Dat gesprek starten we in het najaar.