Controledag Groene Heuvels

Vandaag voert de gemeente samen met de politie een grote controle uit op recreatiepark De Groene Heuvels.

Doel van deze acties is een integrale controle op bewoningsvormen en bewoners. Beuningen wil dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk recreëren. 

Bij de acties wordt iedereen die het vakantiepark afkomt gecontroleerd en worden de recreatiewoningen bezocht.

Veiligheid en leefbaarheid

Toerisme en recreatie zijn in onze gemeente een belangrijke economische sector. Op de kwaliteit van de recreatiepark De Groene Heuvels is al langere tijd kritiek te horen. We horen steeds vaker klachten over het sluiten van faciliteiten en het gebruik van de recreatiewoningen voor niet-recreatie. Het college van de gemeente Beuningen ziet het recreatiepark Groene Heuvels als een mooie aanvulling op de recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen onze gemeente. In het najaar start het gesprek met de gemeenteraad over de toekomst van de Groene Heuvels. Denk aan een combinatie van (herstel van) economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid en leefbaarheid. De controle van vandaag sluit aan bij die laatste twee; veiligheid en leefbaarheid.

De controle wordt uitgevoerd door een interventieteam. Daarin zitten medewerkers van verschillende eenheden van de gemeente Beuningen en de politie. De actie wordt ondersteund door het Ariadneproject van provincie Gelderland. Doel van vandaag is het controleren en handhaven op ongewenste situaties, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, zorgmijders en andere misstanden.