Volgende stap handhaving Groene Heuvels

Vandaag verstuurt de gemeente Beuningen een brief naar alle eigenaren van recreatiewoningen op de Groene Heuvels die hun huisje gebruiken op een manier die niet mag volgens het daar geldende bestemmingsplan. Bij controleacties in februari en april bleek dat meer dan 100 van de 205 recreatiewoningen werden gebruikt door arbeidsmigranten. Ook bleek dat ongeveer 40 huisjes permanent bewoond worden.

Gemeente Beuningen wil een vitaal recreatiepark binnen haar gemeentegrenzen. Ze houdt vast aan de recreatieve bestemming van De Groene Heuvels. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan op het vakantiepark. De gemeente heeft daar de huiseigenaren, gebruikers van de woningen en de exploitant van het park meerdere keren op gewezen.  

Controleacties
Bij controleacties in februari en april zijn alle recreatiewoningen bezocht. Het bleek dat slechts een beperkt aantal recreatiewoningen voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. In een groot deel van de huisjes verbleven arbeidsmigranten. Een ander deel werd permanent bewoond door de huiseigenaren. Zij gebruiken hun recreatiewoning in strijd met het daar geldende bestemmingsplan.

Brief aan eigenaren recreatiewoningen
De gemeente biedt de huisjeseigenaren de kans om zelf aan dat strijdige handelen een einde te maken. In de brief die vandaag is verstuurd staat dat men zes maanden de tijd krijgt om alternatieve woonruimte te vinden of om de verhuur aan arbeidsmigranten te stoppen. Als men zich na deze periode nog steeds niet aan de regels houdt, legt de gemeente een dwangsom op. Huisjeseigenaren kunnen een reactie – een zienswijze – sturen naar het gemeentebestuur als ze denken dat ze niet in strijd met het bestemmingsplan handelen.

Sociaal Team
“Soms wonen mensen met een bepaalde reden op de Groene Heuvels. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van sociale problemen. Het blijven wonen op de Groene Heuvels is geen optie”, zegt burgemeester Daphne Bergman. “We gaan met deze mensen in gesprek, samen met het Sociaal Team, om naar oplossingen te zoeken.”

Toekomst van De Groene Heuvels
Er wordt samen met de terreineigenaar gezocht naar manieren om van de Groene Heuvels weer een vitaal vakantiepark te maken. Dat is iets van de lange termijn. In het najaar starten gesprekken met de gemeenteraad over de toekomst van de Groene Heuvels.