Vervolg op controledag recreatieterrein Groene Heuvels

Op 1 april hebben toezichthouders van de gemeente Beuningen opnieuw een controle uitgevoerd op de Groene Heuvels. Gebruikers van het park hadden begrip voor de nieuwe controleactie. Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd of boetes uitgedeeld. Wel bleek ook nu dat er veel arbeidsmigranten wonen in de recreatiewoningen en dat het park wordt gebruikt in strijd met de regels uit het daar geldende bestemmingsplan.

Op 26 februari hield de gemeente Beuningen samen met de politie en de belastingdienst een eerste controleactie op recreatiepark De Groene Heuvels. Die dag werd iedereen gecontroleerd die het park verliet. Het was de bedoeling om naast die controle aan de poort ook alle huisjes af te gaan. Maar dat lukte door de drukte niet. Gisteren werden recreatiewoningen die in februari nog niet konden worden bezocht bekeken.

Het beeld dat uit de controles in februari naar voren kwam, werd gisteravond bevestigd. Ook nu kwamen de toezichthouders arbeidsmigranten tegen en mensen die er permanent wonen. Dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Daarin staat dat het park alleen gebruikt kan worden voor recreatiedoeleinden.

Analyse
Mensen kregen gisteren een aantal vragen om te beantwoorden. Vragen zoals waar ze wonen en wat ze op het recreatiepark deden. De informatie die gisteren is opgehaald wordt bij de informatie uit februari gevoegd. Daarna worden al die gegevens geanalyseerd. Half april verwachten we de analyse, dan kunnen we ook de volgende stap in het handhavingstraject zetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat men in strijd met het bestemmingsplan permanent woont in een recreatiewoning start een handhavingstraject. Bewoners krijgen een begunstigingstermijn om de overtreding te beëindigen.

Toekomst van De Groene Heuvels
Deze controles zijn een eerste stap in het proces. Hoe en op welke wijze een voor het toerisme geschikt, vitaal vakantiepark te realiseren is, is iets van lange termijn. We hopen dat deze actie en ook volgende acties tot een dialoog gaan leiden. Die uitkomsten nemen we dan mee in het gesprek dat we in het najaar starten met de gemeenteraad over de toekomst van de Groene Heuvels.