Het regent lintjes in de gemeente Beuningen

Dit jaar reikt burgemeester Daphne Bergman, tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag, aan totaal zes inwoners van de gemeente Beuningen een Koninklijke Onderscheiding uit. Dat gebeurt op vrijdag 26 april in de raadzaal van het gemeentehuis in Beuningen van 10.00 tot 12.00 uur.

v.l.n.r. Petra de Valk-Natrop, Wilbert Lelivelt, Corrie Degen-van Tilburg, burgemeester Daphne Bergman, André Degen, John Heemskerk
v.l.n.r. Petra de Valk-Natrop, Wilbert Lelivelt, Corrie Degen-van Tilburg, burgemeester Daphne Bergman, André Degen en John Heemskerk

De volgende personen ontvingen een lintje:

 • Mevrouw C.J.W. Degen-van Tilburg (Corrie); geboortedatum 30-01-1948 en de heer A.F. Degen (André); geboortedatum 31-01-1944 wonen in Ewijk. Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • De heer J.A.M. Heemskerk (John); geboortedatum 21-11-1948 (John) woont in Beuningen. Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • De heer W.F.B.M. Lelivelt (Wilbert); geboortedatum 29-08-1957 woont in Beuningen. Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Mevrouw P.J.M. de Valk-Natrop (Petra); geboortedatum 09-06-1959 woont in Winssen. Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Mevrouw J.G. Henckel (Jannie); geboortedatum 18-06-1954 en woont in Winssen. Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Henckel is op de dag van de uitreiking als vrijwilligster mee met de seniorenbusreis van Weurt. Burgemeester Bergman brengt haar op 26 april telefonisch op de hoogte brengen van de toegekende onderscheiding. Ze ontvangt de onderscheiding op woensdag 15 mei om 14.00 uur op het gemeentehuis (raadzaal).

Corrie Degen-van Tilburg en André Degen

1999 – nu: Initiatiefnemers en organisatoren van het particulier ontwikkelingshulpproject "India project”
De heer en mevrouw Degen zetten zichin voor de organisatie van ontwikkelingshulp aan de zwakste groep minderbedeelden in een straal van 100 kilometer rondom het stadje Calangue in de provincie Goa (Zuidwest-India). Dat doen zij sinds een reis naar India.

Het familieproject begon heel klein met het verzamelen en kopen van spullen in Nederland en het opsturen of meenemen tijdens hun jaarlijks bezoek. Het is na enkele jaren uitgegroeid tot een langlopend continu project van hulp in India.

Dit project is een eigen een idee en is nu ongeveer hetzelfde als hulp met de (inter)nationale nieuwe ideeën van microkrediet en lokale hulp. In tegenstelling tot andere (inter)nationale hulporganisaties komt bij het “India project” elke euro terecht bij de mensen en op de plaats waarvoor de euro bedoeld is. Ze betalen alles met eigen middelen.  

Hulp die geboden wordt:

 • Vee gekocht voor Indiase families als middel van levensonderhoud.
 • Ondersteunen van gezinnen waarvan de kostwinner (tijdelijk) niet in staat is om te werken.
 • Het ondersteunen en onderhouden van weeshuizen, scholen en verzorgingshuizen. In het bijzonder bij de aanleg van sanitaire voorzieningen en bronnen van schoon drinkwater en de aanschaf van lesmaterialen. Bedden, matrassen, lakens, dekens en wasmachines zijn ter plaatse gemaakt of gekocht.
 • Het echtpaar kocht en koopt lesmateriaal, meubilair en computers.
 • Dankzij hen kunnen (wees)meisjes  een opleiding volgen zodat zij zich kunnen richten op een betere toekomst. Hierdoor zijn er zelfs meisjes die nu meedraaien in projecten over weeshuizen.
 • Zij kopen materialen lokaal in zodat de ontwikkelingshulp ten goede komt aan een bredere doelgroep. Ter plaatse krijgen zij advies van een lokale arts. Ook zien zij toe op de directe levering van de hulpgoederen aan hulpbehoevenden.
 • Zij organiseren fondsenwervingen onder andere. door het organiseren van rommelmarkten en eigen sierplanten- en bloementeelt. Daarnaast zetten zij persoonlijk gespaard geld in en ontvangen zij giften van familie, vrienden en dorpsgenoten en mensen uit de buurt.
 • Verder werven zij sponsoren. Jaarlijks halen zij samen tussen de € 10.000,00 en de € 20.000,00 op.
 • Er worden informatieavonden georganiseerd voor potentiële sponsoren en huidige donateurs. Het hele project wordt hierdoor nog stabieler. Betrokkenen kunnen op lokaal niveau meerjarige initiatieven ontwikkelen.
 • Projecten die door hen zijn gestart en ondersteunt, worden door hen ook nog regelmatig bezocht. Enerzijds om te kijken of er nog aanvullende ondersteuning noodzakelijk is maar ook om te verifiëren of de materialen, apparaten, ruimte etc. nog op de juiste manier gebruikt worden.
 • Aan het “thuisfront” laten zij door middel van foto’s zien dat niet alles vanzelfsprekend is in dit leven en hoe mooi het is om iets voor anderen, minderbedeelden, te betekenen. Zij laten zien hoe je op een eenvoudige manier het verschil kunt maken.
 • Om ervoor te zorgen dat dit project doorgaat, als de gezondheid hen in de steek gaat laten, hebben zij inmiddels hun dochter weten mee te nemen in hun bevlogenheid en passie in het “India project”.
 • Participeren, duurzaam en zelfredzaamheid zijn voor beide vanzelfsprekende zaken.

Met hun onbezoldigde manier van werken en inzet dragen zij bij aan een betere wereld voor een grote groep minderbedeelden in India. Tegelijkertijd vervullen zij een inspirerende voorbeeldfunctie voor hun directe omgeving. Geïnspireerd door de Indiase wijsheid en filosofie brengen zij met hun werkwijze ook een mooi stukje India naar Nederland toe, dat van rust en wijsheid. Hetgeen misschien een reflectie is voor onze levensstijl in Nederland die vaak gebaseerd is op het verkrijgen van bezit.

John Heemskerk

1982 – nu: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1982 – juni 2018) van de Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer (VLB) Beuningen
Het VLB is een gewaardeerde en belangrijke natuur- en milieuorganisatie binnen de gemeente Beuningen. Doelstelling van de vereniging is om natuur- en milieubelangen binnen de gemeente Beuningen te behartigen en te beschermen. De heer Heemskerk heeft kennis van natuurwaarden en is de groenspecialist en de persoon die goed op de hoogte is van de natuurontwikkeling binnen de gemeente Beuningen.

Hij coördineert en begeleidt het werk van (20-35) vrijwilligers en hij is contactpersoon voor Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeente Beuningen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Zijn inzet en kennis zijn van onschatbare waarde voor het VLB en dragen bij aan de realisatie van VLB zoals dat nu staat. Zonder zijn kennis is het voor het VLB onmogelijk om de natuurgebieden die in beheer zijn, goed te beheren en de juiste beheerplannen op te stellen.

2003 – nu: Vrijwilliger bij de werkgroep Boerderij en Laendschap Bewaorsmiense
De Bewaorsmiense zet zich in voor de cultuurhistorie in het land tussen Maas en Waal. Daarbij concentreert  Boerderij en Laendschap zich op de cultuurhistorische elementen in het landschap zoals gebouwen en hoogstamfruit.

Hij geeft advies en werkt aan het behoud van de schutskooi, aanplant knotwilgen, inzet streekeigen beplanting, realisatie boerderijenroute buukskes en fruitbuukskes. Daarnaast is er een samenwerking met het Gelders Landschap voor de realisatie van het project "Land van Heerlijkheden".

2007 – nu: Lid van de vrijwilligersadviesraad Stichting Landschapsbeheer Gelderland
De heer Heemskerk is vrijwilliger van de adviesraad. Hij is betrokken bij allerlei landschapsprojecten die in de gemeente Beuningen spelen. Een van de projecten is de aanleg van het eerste Klompenpad in de gemeente Beuningen.

2009 – nu: Vrijwilliger Stichting Perspectief Beuningen
De heer Heemskerk beoordeelt het werk van kunstenaars voor de Kunstroute gemeente Beuningen. Verder is hij verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van het evenement. Hij helpt mee bij de uitgifte van promotieartikelen.

2012 – nu: Vrijwilliger bij de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) /lid Bibliotheekcommissie
De heer Heemskerk bezoekt regelmatig  de bijeenkomsten en excursies die het NDV organiseert.  Als lid van de bibliotheekcommissie is hij bezig met het sorteren, labelen en invoeren in de database van boeken.

2016 – nu: Lid van de activiteiten- excursiecommissie
Als lid van de activiteiten- excursiecommissie organiseert hij tien per jaar een bijeenkomst voor de leden.

Wilbert Lelivelt

1974 – 1986: Leider en penningmeester Scouting Beuningen
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. De heer Lelivelt was leider en penningmeester van Scouting Beuningen.

1997 – 2003: Secretaris van de Beuningse zwemclub De Dolfijnen
De heer Lelivelt was secretaris in het bestuur van de zwemclub De Dolfijnen en ook coördinator ophalen oud papier in de gemeente Beuningen.

1998 – 2000: Penningmeester van de oudervereniging basisschool De Hoeven in Beuningen
De heer Lelivelt is enkele jaren penningmeester geweest van de oudervereniging van basisschool De Hoeven. De school had in die tijd ongeveer 400 leerlingen. Steeds meer moeders werkten buitenshuis en er moest opvang geregeld worden voor de kinderen. Hij was een van de drijfveren bij de oprichting van de overblijfvoorziening. Hij heeft samen met anderen de opvang vorm gegeven. Een paar jaar later was dit een voorbeeld voor andere scholen.

2000 – 2001: Elftalleider bij Voetbalvereniging Beuningse Boys
Gedurende een seizoen was de heer Lelivelt leider van jeugdelftal (C-3) van Beuningse Boys, wat elke zaterdag wedstrijden speelde.

2005 – nu: Secretaris van de Parochie H. Johannes XXIII (voorheen Parochie H. Cornelius)
De heer Lelivelt is secretaris van het kerkbestuur van de parochie voor de kerkdorpen Beuningen, Weurt en Ewijk/Winssen.

 • Hij was lid van de stuurgroep die de fusie van de parochies Beuningen, Weurt en Ewijk/Winssen in goede banen leidde.
 • Hij houdt het archief bij. Wezenlijke en interessante (lokale) informatie blijft op deze wijze toegankelijk voor toekomstige generaties.

2005 – nu: Vrijwilliger bij het Historisch archief gemeente Beuningen
De heer Lelivelt verricht als vrijwilliger werkzaamheden voor de foto- en filmcollectie van de gemeente Beuningen.

 • Hij heeft het archief opgezet en ervoor gezorgd dat het archief definitief is ondergebracht bij het Regionaal Archief te Nijmegen.
 • Hij verzamelt foto- en filmmateriaal en doet onderzoek naar de herkomst van dit materiaal.

2013 – nu: Secretaris/penningmeester Stichting Historisch Besef Beuningen
Stichting Historisch Besef Beuningen is opgericht in 1998. Zij houdt zich bezig met het tot leven brengen van de geschiedenis van de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.

 • De heer Lelivelt verzamelt historisch materiaal over de gemeente Beuningen.
 • Hij geeft rondleidingen en interviewt (oud)-bewoners in de gemeente Beuningen.
 • De Stichting heeft een lesboekje voor bassischolen uitgegeven.

Petra de Valk-Natrop

Vanaf 2015: Verpleegkundige in woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer
Mevrouw De Valk is vanaf 1977 werkzaam binnen de zorg. Sinds 2015 is dit als verpleegkundige bij het woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer. Zij weet op een onuitputtelijke manier invulling te geven aan haar vak als verpleegkundige. Door haar vakkundigheid, betrokkenheid en ervaring weet ze met beperkte middelen de kwaliteit van zorg tot een hoger plan te tillen. Ook in haar vorige functies ging zij met hart en ziel op in haar werk. De patiënt staat centraal, oog voor de kleine dingen die zo waardevol zijn voor de zieke, altijd kijkend naar wat kan beter en wat kan ik zelf aan bijdragen. Ook haar visie en deskundigheid werden op alle vorige werkplekken erg gewaardeerd.

2001 – nu: Vrijwilligster bij de Stichting VNB (Vereniging Nederlandse Bedevaarten) in Den Bosch
VNB is een stichting en een non-profit organisatie. Zij organiseert bedevaarten voor pelgrims (zieken) naar onder andere Lourdes, Israël en Rome. De uitvoering van de bedevaarten is bijna helemaal in handen van deskundige vrijwilligers.
Mevrouw De Valk is tijdens deze reizen als vrijwilligster actief als verpleegkundige, verpleegkundig teamleider en hotelleider. Zij weet op een erg professionele manier de zorg te geven die de pelgrims(zieken) nodig hebben om een onvergetelijke reis te hebben. Er zijn pelgrims die door hun aandoening alleen mee willen als mevrouw De Valk ook mee gaat.

2012 – nu: Vrijwilligster bij Mariëttes Child Cares in Ghana
De dochter van mevrouw De Valk verrichtte in 2012 vrijwilligerswerk in het in 2006 opgerichte kindertehuis Hanukkah in Sunyani. Hier wordt aan ongeveer 40 kinderen onderdak, voeding, medische zorg en onderwijs gegeven.
Mevrouw De Valk en haar man bezochten hun dochter daar en vanaf die tijd heeft zij de regie over de Hannukah productielijn.

 • Zij maakt spullen (kerstballen, broodmandjes, schorten, telefoonhoesjes, theemutsen, etc.) waarbij stoffen gebruikt worden uit Ghana.
 • De opbrengst wordt toegevoegd aan andere sponsorgelden t.b.v. het kindertehuis Hanukkah in Ghana. Ook is er nu een lagere school gerealiseerd en is men bezig met de bouw van een middelbare school.

Mevrouw Henckel

1992 – nu: Vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Beuningen (Gld.)
Mevrouw Henckel is vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Beuningen.

 • Zij zet zich in als hulpverlener bij diverse evenementen zoals sporttoernooien, de Zonnebloem ziekendagen, fietsvierdaagse, jeugd-vakantieweken, winkelavonden met ouderen en/of gehandicapten, collectes en niet te vergeten de Nijmeegse 4Daagse.
 • Zij doet de vrijwilligersadministratie en de laatste jaren neemt zij ook het secretariaat van de afdeling voor haar rekening.
 • Zij is actief bij het promoten en het geven van advies aan patiëntenverenigingen.

1999 – nu: Bestuurslid bij de KBO Belangenorganisatie voor Senioren in Winssen
Mevrouw Henckel is actief als notulist en neemt de organisatie van verschillende activiteiten binnen de vereniging op zich. De organisatie van onder andere de bingo en het inkopen van prijzen.

 • Als voormalig verzorgende en haar EHBO-certificaat, begeleidt zij bijeenkomsten en reisjes als meereizende verpleegster. Ook verzorgt zij hiervoor de organisatie en de inschrijving.
 • Zij ondersteunt wekelijks het huiskamerproject “De Salon” waar ouderen een warme maaltijd kunnen eten en spelletjes kunnen spelen.
 • Verder heeft zij altijd een luisterend oor en stuurt de mensen door, als dit nodig is, naar de juiste organisatie of professionele begeleiding.
 • Zij organiseert ook verschillende activiteiten zoals de bingo en de inkoop van de prijzen, kerstviering, carnaval en kermis.

2001 – nu: Vrijwilligster bij de Nationale Vereniging voor Fybromyalgie-patiënten (Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.)
Letterlijk betekent fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie veroorzaakt chronische pijn, stijfheid en vermoeidheid.
In het begin was mevrouw Henckel actief als contactpersoon en later als lid van de regio-commissie Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) Zij behartigt de belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

 • Zij helpt mee met de organisatie van inlopen en andere evenementen zoals de Regionale Activiteiten Dagen.
 • Al jaren geeft zij voorlichting op beurzen. Ook maakt zij verslagen van de vergaderingen  voor het bestuur en andere commissievergaderingen.
 • Daarnaast ondersteunt zij het bestuur en andere vrijwilligers daar waar nodig.