Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP).Wij gaan vertrouwelijk met deze informatie om. Hieronder leest u wat wij met uw gegevens doen.

In de Basisregistratie Personen (BRP) worden persoonsgegevens vastgelegd van elke inwoner. Het gaat dan om gegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk en kinderen.

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

De gemeente Beuningen heeft uw persoonsgegevens nodig om haar taken goed uit te voeren. Bijvoorbeeld voor belastingen. De gemeente verwerkt uw gegevens zorgvuldig en juist. Ze past daarom de regels toe uit de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wetten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doelen.

 

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij gaan veilig om met uw persoonsgegevens. Dit om te voorkomen dat de gegevens ergens anders worden afgegeven of gebruikt.

 

Wie mag mijn persoonsgegevens opvragen?

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Een organisatie mag alleen uw persoonsgegevens gebruiken als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belasting. Of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Als het nodig is, meldt de organisatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat ze uw gegevens gebruiken.

Het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. Wij maken altijd afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

 

Welke rechten heb ik?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

U kunt uw persoonsgegevens, die in de BRP staan, bekijken.

U mag persoonsgegevens verbeteren als ze niet kloppen of niet volledig zijn.

U mag een overzicht opvragen van alle afnemers die uw gegevens de afgelopen jaren ontvingen. Dit doet u via de gemeente.

 

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Dit doet u door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Beuningen.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Neem dan contact op  met de gemeente via het telefoonnummer 14 024.

 

letters privacy