Volgende stap op weg naar nieuwe burgemeester

Op 30 oktober a.s. komt de gemeenteraad van Beuningen bijeen in een extra vergadering. Het eerste deel van de gemeenteraadsvergadering is besloten. In dat deel besluit de raad wie de raad aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om voor te dragen tot benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente. In het tweede, openbare, deel van de raadsvergadering maakt de raad de naam van de voorkeurskandidaat bekend.

De extra raadsvergadering begint om 19.30 uur. Het is van tevoren niet aan te geven hoe laat de openbare vergadering begint. 

Een bericht over de aanbeveling wordt op de avond zelf uitgereikt en daarna ook op de website geplaatst.