Beuningen draagt Daphne Bergman voor als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Beuningen beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om mevrouw D.A. Bergman te benoemen als burgemeester van de gemeente Beuningen. Dit is de uitkomst van een besloten raadsvergadering op dinsdag 30 oktober 2018. De raad volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie. Mevrouw Bergman is sinds 15 januari 2018 door de commissaris van de Koning in Gelderland benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beuningen.

Motivering

Daphne BergmanDe gemeente Beuningen staat nu en in de toekomst voor belangrijke lokale en regionale opgaven.  Beuningen is daarom op zoek naar een extraverte regisseur op processen. Mevrouw Bergman past goed in dit profiel. Dat is in essentie de motivering van de vertrouwenscommissie om mevrouw Bergman voor te dragen. Mevrouw Bergman treedt graag naar buiten en is in staat een boegbeeld te zijn voor onze gemeente en gemeenschap. Verder zit het in haar DNA om van te voren processen uit te lijnen en strak te sturen op het goed doorlopen van het proces. Zij is een open en benaderbare bestuurder die mensen graag in verbinding met elkaar brengt. Inwoners van Beuningen hebben  gevraagd om “vasthoudendheid” als belangrijke karaktertrek van hun burgemeester. De commissie heeft mevrouw Bergman leren kennen als een persoon die met een positieve instelling door blijft gaan totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Breed draagvlak

Mevrouw Bergman was natuurlijk geen onbekende voor de vertrouwenscommissie toen zij op gesprek kwam. De commissie vindt het belangrijk om te melden dat zij elke kandidaat onafhankelijk en geobjectiveerd heeft beoordeeld en alleen op basis van wat zij in de gesprekken heeft waargenomen. "Zoeken naar de kandidaat, die het best past in de profielschets”, antwoordt Sijmen Versluijs, voorzitter van de commissie, op de vraag of mevrouw Bergman een streepje voor had "en hierbij had geen enkele kandidaat een voorsprong”. 
De raad heeft besloten mevrouw Bergman aan te bevelen als de nieuw te benoemen burgemeester.

De kandidaat

Daphne Bergman is 55 jaar en is sinds 15 januari 2018 door de commissaris van de Koning in Gelderland benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en vervult sinds 1993 verschillende politieke en bestuurlijke functies. Mevrouw Bergman is getrouwd en heeft twee kinderen. 

De procedure

De gemeenteraad beveelt twee kandidaten aan bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alleen de naam van de 1ste kandidaat op de voordracht wordt openbaar gemaakt. Voor de 2de kandidaat geldt geheimhouding. Het is gebruikelijk dat de Minister de aanbeveling van de raad opvolgt tenzij er zwaarwegende redenen zijn om er van af te wijken. De Minister doet de uiteindelijke voordracht aan de Majesteit en de Kroon benoemt. De benoeming van mevrouw Bergman vindt naar verwachting 11 januari 2019 plaats. Op deze datum zal zij in de namiddag ook worden beëdigd en geïnstalleerd. In de avond is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beuningen. Iedereen is dan van harte welkom!