Beuningen presteert goed met afvalinzameling

… en dat door u! Sinds 1 januari 2017 haalt Dar het restafval niet meer aan huis op. Dar haalt alleen maar gft-afval, plastic+ en oud papier en karton op. Het restafval, dat u overhoudt na het scheiden, brengt u weg naar een ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Dit gaat erg goed. Wij bedanken u hiervoor!

Duim omhoog

Uit de Benchmark huishoudelijk afval 2017 blijkt dat de gemeente Beuningen landelijk gezien erg goed scoort op het gebied van afvalinzameling. Uit deze landelijke rapportage blijkt dat Beuningen bij de best presenterende gemeenten hoort op het gebied van afvalscheiding. Daarnaast zijn onze kosten voor de inzameling en verwerking van het afval in vergelijking met andere gemeenten laag. Onze dienstverlening voor het inzamelen van grof afval en voor grondstoffen zoals papier, glas en plastic+ is hoog.

Doelstellingen behaald

De landelijke doelstellingen voor 2020 zijn gesteld op een scheidingspercentage van 75% en 100 kilo restafval per inwoner. In Beuningen bereikten we deze doelstelling al in 2018.

Met een scheidingspercentage van 88% en 53 kilo restafval per inwoner per jaar voldoen we hier zelfs ruimschoots aan. Voor 2025 staan we nog voor een nieuwe opgave die we niet zonder uw hulp kunnen behalen. U blijft toch ook de komende jaren uw steentje bijdragen in het goed en nóg beter scheiden van afval?

Bewonersbetrokkenheidsonderzoek Dar 2018

Afgelopen jaar vond er een onderzoek plaats naar de tevredenheid van inwoners in Beuningen over de afvalinzameling, informatievoorziening en milieustraten. Dit scoort een 7,4 tot 7,7. U bent vooral tevreden over de inzameling van het plastic+, papier en gft-afval. Het restafval dat u weg moet brengen scoort lager. Dat is ook logisch, want hiervoor moet u iets meer moeite doen. We kiezen hier wel bewust voor, want we vinden het belangrijk dat u uw afval goed scheidt.

Wethouder Piet de Klein: ‘De afvalscheiding in Beuningen ging al heel goed maar we scoren nu nog betere cijfers. Ik ben er trots op dat we deze prestatie hebben geleverd. Op naar nóg beter scheiden