Water in Beuningen

Vandaag is het Wereldwaterdag. Ook in de gemeente Beuningen willen we veilig, gezond en aantrekkelijk water.

Kinderen die met water spelen

Belangrijk voor nu én onze toekomst! In een veranderend klimaat komen droogte, wateroverlast, overstromingen en watertekorten steeds vaker voor. Met het thema ‘Natuur voor Water’ vraagt de VN vandaag wereldwijd aandacht voor natuurlijke oplossingen voor klimaatproblemen. Bijvoorbeeld door aanleg van nieuwe bossen, waterberging en natte natuur. Zo geven we de rivieren meer ruimte, zodat minder overstromingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan Ruimte voor de Rivier.

Werken aan een duurzaam watersysteem in Beuningen kunnen we als gemeente niet alleen. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren.

  • Denk bijvoorbeeld aan uw eigen tuin. Door tegels weg te halen, kan het regenwater in de grond wegzakken. Hiermee voorkomt u niet alleen wateroverlast in de tuin, maar ook dat het water op straat komt en overlast geeft.
  • Een ander voorbeeld is het plaatsen van een regenton. Schoon regenwater hoort niet op het riool en kunt u prima gebruiken voor de tuin. Zo voorkomt u verspilling van kostbaar drinkwater. Bovendien krijgt het riool minder kans om bij een hevige regenbui te overstromen.

Wereldwaterdag, ook dichtbij!