Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Beuningen 2018 bekend

Woensdag 21 maart kon u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De stemmen zijn geteld en de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Beuningen is bekend.

Rode potloden

Zetelverdeling

  • Beuningen Nu & Morgen:      7 zetels
  • Democraten 66 (D66):           2 zetels
  • CDA:                                      3 zetels
  • VVD:                                      3 zetels
  • GroenLinks:                            3 zetels
  • Partij van de Arbeid:              1 zetel
  • SP:                                         2 zetels

In de gemeente Beuningen kreeg Beuningen Nu & Morgen met 32,5% de meeste stemmen. Gevolgd door het CDA (16,5%), VVD (14,0%), GroenLinks (12,4%), D66 (9,4%), SP (9,0%) en PvdA (6,2%).

Opkomst
Het opkomstpercentage was 53,4%. Van de 20.680 stemgerechtigden brachten 11.040 inwoners zijn of haar stem uit.

Definitieve uitslag

Op vrijdag 23 maart stelde het centraal stembureau om 10.00 uur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vast. Dit gebeurde in de raadzaal van het gemeentehuis in Beuningen.
Het centraal stembureau stelde tijdens deze bijeenkomst vast hoeveel inwoners stemden, hoeveel stemmen de verschillende kandidaten kregen en wat de nieuwe zetelverdeling is. Tot slot wees het centraal stembureau de zetels toe aan kandidaten.
In het gemeentehuis ligt een exemplaar ter inzage. U kunt deze in komen zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Referendum

Op 21 maart was ook het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). U kon stemmen of u voor of tegen deze wet bent. In deze wet is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer. In de gemeente Beuningen was 48,8% voor de wet. 47,1% is tegen. In de gemeente Beuningen was het opkomstpercentage voor het referendum 51,1%. Van de 20.359 stemgerechtigden brachten 10.398 inwoners zijn of haar stem uit.

Overzicht