Energiek Beuningen: Jos van der Lint en Geert van de Rijdt

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertellen Jos van der Lint en Geert van de Rijdt over het Loket Duurzaam Wonen Plus.

Jos van der Lint en Geert van de Rijdt 

‘Het Loket Duurzaam Wonen Plus is een initiatief van zeven gemeenten uit de regio, waaronder Beuningen, Druten en Nijmegen. In Beuningen is het informatiepunt gehuisvest in het Zolderpark, aan het Mauritsplein.

Mensen kunnen hier terecht voor informatie over het verduurzamen van hun woning. Daarbij gaat het niet alleen om het zelf kunnen voorzien in stroom en warmte, maar ook - of misschien wel juist - om het besparen van energie’, aldus Jos. Geert geeft aan dat steeds meer mensen het loket weten te vinden. ‘De lancering van Energiek Beuningen heeft daar zonder meer aan bijgedragen. Er zijn sindsdien veel lokale initiatieven op gang gekomen, en inwoners hebben toenemende interesse in energiebesparende maatregelen.’

Energievraag verlagen

Een belangrijke rol is voor Geert en Jos weggelegd in het bewust maken van de opgave waar men voor staat: het verlagen van de energiebehoefte. ‘We moeten af van het idee dat we ons huidige verbruik ‘slechts’ via duurzame methoden moeten opwekken, om een energieneutrale toekomst te bewerkstelligen. Het gaat er om de energievraag omlaag te brengen, en dat kan op velerlei manieren’, aldus Geert.

De twee adviseren en informeren inwoners omtrent duurzame maatregelen. Daarbij gaat het gesprek vaak verder dan alleen het beantwoorden van een specifieke vraag. ‘Gaandeweg het adviesgesprek wordt duidelijk wat de kern is van wat de klant bezighoudt. En daarmee ook met welke maatregelen het beste gestart kan worden. Je kunt wel je zinnen hebben gezet op zonnepanelen, maar misschien heb je – in eerste instantie – veel meer baat bij dak-, muur- en/of vloerisolatie. Regelmatig gaan mensen na een gesprek dan ook met verrassende inzichten naar huis’, leggen ze uit.

Financiering

Naast onafhankelijk advies omtrent duurzame maatregelen biedt het Loket Duurzaam Wonen Plus ook informatie over financieringsmogelijkheden om het nemen van energiebesparende maatregelen te stimuleren dan wel te bekostigen. In Beuningen bestaat de duurzaamheidslening, waarbij inwoners tegen een interessant rentepercentage een bedrag kunnen lenen om hun woning te verduurzamen. Jos en Geert benadrukken dat er aan de gesprekken bij het Loket Duurzaam Wonen Plus geen kosten verbonden zijn.

Op termijn hopen de twee op het Zolderpark alle expertise en mogelijkheden op het gebied van duurzaam wonen samen te brengen. Jos: ‘Op die manier kunnen belangstellenden met eigen ogen zien hoe bijvoorbeeld een warmtepomp eruitziet, hoe dik 3-laags glas is, en welke soorten isolatiemateriaal er zijn. Zo krijgen mensen een idee van wat ze in huis halen.’

Inwoners die interesse hebben in energiebesparende maatregelen voor hun woning, willen weten welke duurzame mogelijkheden er zijn, en hoe deze bekostigd kunnen worden, kunnen vrijblijvend binnenlopen bij het Loket Duurzaam Wonen Plus in het Zolderpark (Mauritsplein 1 in Beuningen) of een afspraak maken via tel. 14 024. Inwoners kunnen hun vragen ook mailen, via info@duurzaamwonenplus.nl.

Meer informatie over het loket, besparingsmogelijkheden en lokale initiatieven: www.duurzaamwonenplus.nl/beuningen