Afspraken sociale huur in gemeente Beuningen

Op 13 maart zijn in Beuningen nieuwe afspraken gemaakt over huizen voor inwoners die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. De gemeente Beuningen, woningcorporatie Standvast Wonen en de huurdersorganisatie Huurdersbelang Beuningen ondertekenden vandaag de prestatieafspraken voor 2018-2019.

Piet de Klein (wethouder), Esther Lamers (Standvast Wonen), Ine Wijnhoven (Huurdersbelang Beuningen)

Piet de Klein (wethouder), Esther Lamers (Standvast Wonen), Ine Wijnhoven (Huurdersbelang Beuningen)

Een goed woonklimaat voor iedereen

In de prestatieafspraken staat welke activiteiten Standvast Wonen uitvoert in de gemeente om een goede huisvesting te bieden aan inwoners die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Ze maakten deze afspraken vanuit het gemeenschappelijke belang; een goed woonklimaat voor iedereen in de gemeente Beuningen.

Afspraken

In goed overleg maakten de gemeente, de woningcorporatie en huurdersbelang Beuningen afspraken over onderwerpen als betaalbaarheid, nieuwbouw, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat er de komende jaren vooral levensloopgeschikte woningen bij moeten komen. Ook is afgesproken welke verduurzamingsmaatregelen er getroffen worden en hoe de gemeente en woningcorporatie omgaan met de aanpassingen voor wonen en zorg.

Deze afspraken sluiten aan bij de nieuwe woonvisie die de gemeenteraad in december heeft vastgesteld.