Werkzaamheden in Beuningse Uiterwaarden

Deze week hervat aannemer Van den Biggelaar de werkzaamheden in de uiterwaarden.

Ten westen van Swaenenburg legt de aannemer een hoogwatervluchtplaats waarop vee in de uiterwaarden kan vluchten in geval van hoog water. Daarvoor wordt grond aangevoerd. De werkzaamheden starten op 7 juni en duren tot medio juli 2018. Ook de toegangsweg naar de voormalige steenfabriek wordt aangepast. Er komt een onderdoorgang voor het water. De aannemer start hiermee begin juli. De weg is eind juli weer gereed. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project “Weelde in de Beuningse Uiterwaarden”. Op www.beuningseuiterwaarden.nl vindt u meer informatie.

Weelde in de Beuningse Uiterwaarden

  • groot formaat plattegrond (pdf, 6 MB)