Inloopbijeenkomst wind- & zonne-energie in Weurt en Beuningen

In juni organiseert de gemeente Beuningen samen met de Beuningse energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’ en de Gebiedsraad ‘Energiek Beuningen’ inloopbijeenkomsten over windenergie en zonne-energie. U bent 25 juni van harte welkom in de Kloosterhof in Weurt en 26 juni in Droom Beuningen.

Wilt u weten hoe de plannen voor de duurzame energietransitie eruit zien? Bent u benieuwd waar mogelijk zonnevelden kunnen komen? Wilt u meer weten over de hindereffecten van windturbines? Of bent u juist benieuwd hoe u mee kunt doen of lid kunt worden van de energiecoöperatie? Kom dan naar één van de inloopavonden!

Wij zijn benieuwd naar hoe u als inwoner tegen de windmolen- en zonneplannen aankijkt. De aanbevelingen en adviezen die wij op de inloopavonden ontvangen, nemen wij mee terug naar de Gebiedsraad. Om de plannen zo verder aan te scherpen. Vervolgens gaat het eindplan ter beoordeling naar de gemeenteraad.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 25 juni 2018: Ontmoetingsplek De Kloosterhof, Kapittelweg 2 in Weurt
  • dinsdag 26 juni 2018: Droom, Schoenaker 10 in Beuningen

De inloopbijeenkomsten in Winssen en Ewijk vonden eerder al plaats.

De inloopavonden zijn van 19.00 uur tot 21.30 uur. U kunt binnenlopen op een moment dat u goed uitkomt. U hoeft zich niet voor de inloopbijeenkomsten aan te melden.  

De eerste plannen voor de wind en de zon

Eind 2017 ging de gemeente met inwoners van de vier dorpen in gesprek over hoe we energieneutraal in 2040 kunnen realiseren. We keken naar de kansen maar ook naar de zorgen, wensen en ideeën van inwoners over windmolens en zonnevelden. In 16 werkgroepen, met circa 150 inwoners, zijn 16 scenario’s uitgewerkt hoe wij in Beuningen kunnen omgaan met windenergie en zonne-energie. De werkgroepen keken naar de beste locaties voor windturbines en zonnevelden. Maar ook naar de verhouding tussen zon en wind en hoe we de overlast voor de omgeving zo goed mogelijk kunnen beperken.

Pictogram Energiek Beuningen windenergie

Oprichting Gebiedsraad

Om de 16 scenario’s verder te concretiseren en af te bakenen is begin 2018 de Gebiedsraad opgericht. De Gebiedsraad is een groep van 14 inwoners uit de vier dorpen die actief nadenken over de windmolen- en zonneplannen. De afgelopen maanden heeft de Gebiedsraad gesleuteld aan en gediscussieerd over de verschillende scenario’s voor zon en wind. Hierbij werd de Gebiedsraad geadviseerd door de Energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’, de netwerkbeheerder Liander en deskundigen op het gebied van zonne- en windenergie. De Gebiedsraad heeft van de 16 scenario’s uiteindelijk drie realistische varianten gemaakt. Deze presenteren wij tijdens de vier inloopavonden in juni.

Pictogram Energiek Beuningen zonne-energie

Energieneutraal in 2040

De gemeenten Beuningen is in 2040 energieneutraal. Dat betekent dat er in 2040 net zoveel duurzame energie in Beuningen wordt opgewekt als we samen gebruiken. Onze huizen en bedrijven worden energiezuinig, onze scholen en sportverenigingen worden duurzaam, autorijden wordt elektrisch, gemeentelijke gebouwen gaan besparen op energiegebruik en in de toekomst moeten alle gebouwen van het gas af. Maar alleen besparen is niet genoeg. We moeten in Beuningen ook nieuwe duurzame energie gaan opwekken.

Logo Energiek Beuningen