Gemeente Beuningen en Sportraad Beuningen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Hoe de gemeente Beuningen en Sportraad Beuningen met elkaar omgaan en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Dat werd op woensdag 20 juni vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Pim van Teffelen en Hans Arnouts, voorzitter van Sportraad Beuningen, tekenden dit document.

De Sportraad geeft sinds juni 2018 gevraagd en ongevraagd advies over het sport- en beweegbeleid aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen. Hierdoor wordt de sport- en beweegwereld in Beuningen in een zo vroeg mogelijke fase betrokken bij ontwikkelingen en uitvoering van gemeentelijk beleid. De raad bevordert ook de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders in de gemeente.

Contact met de Sportraad

De Sportraad is bereikbaar via het e-mailadres sportraad@beuningen.nl.

Gezamenlijk initiatief

De Sportraad is een onafhankelijk orgaan en een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van de sportverenigingen uit de gemeente.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Sportraad Beuningen en gemeente Beuningen

Wethouder Pim van Teffelen en voorzitter Sportraad Beuningen Hans Arnouts