Vergunning nodig?

Als u een garage wilt bouwen, een inrit nodig heeft of een boom moet kappen, heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Wilt u deze digitaal aanvragen? Ga dan naar www.omgevingsloket.nl.

U stelt daar makkelijk vast of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Het aanvraagformulier en alle benodigde informatie kunt u vervolgens via internet aanleveren.

Blauwe garagedeur