Aanpassingen openbare verlichting Beuningen en Weurt

De gemeente Beuningen gaat bewuster om met de openbare verlichting. De komende periode worden verouderde lantaarnpalen en lampen vervangen voor duurzame led-verlichting. Ook wordt kritisch gekeken naar welke locaties verlicht moeten zijn en op welke tijdstippen. Op sommige plekken krijgen lantaarnpalen een andere plek. In dit bericht leest op welke locaties de verlichting wordt aangepast.

Vervanging verlichting (led)
In 2018 vervangen we de lampen aan de bestaande lantaarnpalen langs hoofdwegen, busroutes en deels buiten de bebouwde kom door led-verlichting.

Fietspad Schoenaker
Het fietspad langs de Schoenaker krijgt een dynamische verlichting met bewegingsdetectie. Dit betekent dat de verlichting aan staat tijdens spitsuren en vanaf 22.00 uur alleen bij beweging van wandelaars en fietsers. Daarna gaat de verlichting weer uit. De kleur van de verlichting is groen vanwege de flora en fauna.

Specifieke informatie Weurt
Vorig jaar zijn we in Weurt met een aantal inwoners door het dorp gelopen om het nieuwe lichtbeleid “licht waar nodig, donker waar het kan” toe te lichten. U vindt dit beleidsplan zien via www.beuningenbuitengewoonverlicht.nl. Via een inwonersavond en een speciale website gaf een aantal inwoners hun mening door. Vervolgens zijn er proefstraten gekomen waar een deel van het licht uit is gezet. De reacties inventariseerden we en op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt. Hieronder leest u per straat de komende periode gaat gebeuren.

Pastoor van der Marckstraat en Dorpsplein
In de Pastoor van de Marckstraat en In het Dorpsplein, de zijde met de oneven huisnummers, vervangen we zowel de lantaarnpalen als de lampen door duurzame verlichting (led). Voor deze straten zijn nieuwe lichtberekeningen gemaakt met een betere verdeling van het licht op de weg. Hierdoor komen de lantaarnpalen niet altijd op dezelfde plek terug.

Herdenkingsstraat
In de Herdenkingsstraat vervangen we ook de lantaarnpalen en de lampen. Deze komen op dezelfde plaats terug.

Bevrijdingstraat
Omdat de lantaarnpalen in de Bevrijdingstraat nog een tijdje meekunnen, vervangen we hier alleen de lampen door duurzame verlichting (led).

Vossenkuil
In de Vossenkuil staat nu verlichting die behoorlijk veel energie gebruiken. Deze verlichting wordt vervangen door nieuwe duurzame verlichting (led).

Laan 1945
In Laan 1945 hangen we twee soorten lampen (armaturen) op met duurzame verlichting. Inwoners van Weurt kunnen hier aangeven welk type armatuur zij graag in de Laan 1945 willen. Via website https://nl.surveymonkey.com/r/Weurtlaan1945 kunt u tot 16 februari aangegeven welke lamp de voorkeur heeft. Daarna vervangen we de lantaarnpalen met de gekozen lamp.

Kapittelweg
Bij de verbouwing van de Kloosterhof is er nieuwe verlichting op het terrein en in de Kapittelweg geplaatst. Om deze reden zijn twee lantaarnpalen, voor huisnr. 3 en huisnr. 7 overbodig geworden. Deze worden verwijderd.

Voetpad tussen Kapittelweg en Oude Koningstraat
Voetpaden buiten de kom worden in principe niet verlicht. Omdat we van een aantal mensen hoorden dat ze regelmatig van het pad gebruik maken, laten we wel één lantaarnpaal staan zodat het pad wat verlicht is. De andere twee lantaarnpalen verwijderen we.

Jonkerstraat
In de Jonkerstraat is het plan om buiten de bebouwde kom een deel van het licht weg te halen. Een aantal inwoners gaf aan dat dit een doorgaande fietsroute is. Led-verlichting geeft gericht licht op de weg, wat met bestaande verlichting moeilijk is voor te stellen. Daarom laten we eerst zien hoe de weg er met nieuwe duurzame verlichting uit komt te zien. Een deel van het licht gaat uit. De overige lampen geven we nieuwe, duurzame verlichting (led). Omdat we de verlichting willen inpassen in de landelijke omgeving, krijgt de verlichting tussen de Nieuwe Pieckelaan en het tunneltje onder de A73 een groene lichtkleur. Deze proefopstelling laten we enkele weken branden en dan kunt u reageren tot 16 februari reageren via www.verlichtingbeuningen.nl. Aan de hand van de reacties maken we een nieuw plan.