Ter inzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 maakt het volgende bekend:

de kandidatenlijsten met de vereiste ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage bij:

Gemeente Beuningen
afdeling Publiekszaken
Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen Gld.

Op maandag 5 februari hebben de politieke partijen deze kandidatenlijsten ingeleverd.
Op dinsdag 6 februari heeft het centraal stembureau deze lijsten met de vereiste ondersteuningsverklaringen onderzocht.

Termijn terinzagelegging

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten die daarop voorkomen en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Plaats: Beuningen Gld.
Datum: 6 februari 2018


De voorzitter,

D. Bergman